Доступные курсы

Курс "Інструменти Вимірювання Залежностей" (Measurement of Substance Use and Abuse) розроблений для ознайомлення з широким спектром інструментів вимірювання залежної поведінки, методів їх конструювання і принципів застосування. Курс знайомить з етичними та правовими аспектами вимірювання та диагностики хімічних залежностей, сучасними підходами до класифікації поведінкових розладів внаслідок вживання хімічних речовин у DSM та МКХ, методичними та методологічними принципами вимірювання залежної поведінки, зокрема методами математичної статистики, що лежать в основі стандартизації та адаптації діагностичних методик (надійність, валідність, корреляційний та факторний аналіз), комплексними та специфічними інструментами діагностики та вимірювання залежної поведінки. В курсі наведено найбільш розповсюджені методики вимірювання та діагностики хімічних залежностей, а також інструкції щодо їх застосування та інтерпретації отриманих результатів. Цей курс є другим у навчальному циклі "Адиктивна поведінка", розрахований на вивчення після ознайомлення з вводним курсом "Методи дослідження залежностей".   

Курс створено в рамках українсько-американського проекту з розвитку інфраструктури наукових досліджень залежності в Україні «Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine» (4D43TW009310-05) під керівництвом Центру Залежностей Мічиганського Університету (США) за підтримки Міжнародного Центру Фогарті (FIC), Національного інституту здоров’я (NIH), Національного інституту алкогольної залежності та алкоголізму (NIAAA), Національного інституту наркотичної залежності (NIDA). 

Вводний курс "Методи Дослідження Залежностей" (Introduction to Research Methods in Substance Use and Abuse) розроблений для ознайомлення з широким спектром методів, що застосовуються в сфері дослідження адиктивної поведінки. Курс знайомить з проблемами етичного проведення досліджень, дизайном кількісних та якісних досліджень, інструментами та показниками вимірювання, методами побудови вибірки, основними процедурами збору та аналізу даних. Курс зосереджений на поведінкових та соціальних методах та викладений двома мовами: українською та англійською. Цей курс є першим у навчальному циклі "Адиктивна поведінка", після ознайомлення з ним ми радимо перейти до вивчення курсу "Вимірювання хімічних залежностей".   

Курс створено в рамках українсько-американського проекту з розвитку інфраструктури наукових досліджень залежності в Україні «Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine» (4D43TW009310-05) під керівництвом Центру Залежностей Мічиганського Університету (США) за підтримки Міжнародного Центру Фогарті (FIC), Національного інституту здоров’я (NIH), Національного інституту алкогольної залежності та алкоголізму (NIAAA), Національного інституту наркотичної залежності (NIDA).